Go to Top

Ücret Bordrosu Yazılımı

Programın Genel Özellikleri

 • Sözleşmeli personellerin aylık ücret bordrolarının oluşturulabilmesi.
 • Kontrol amaçlı taşeron firma bordrolarının oluşturulabilmesi.
 • Ayın 15'i ile 14'ü arasında ücret bordrosu hazırlayabilme.
 • Ayın 15'i ile 14'ü arasında puantaj girişlerinin ve fazla mesai girişlerinin yapılabilmesi.
 • Yılda 4 defa gün veya saat cinsinden ilave tediye bordrosu hazırlayabilme.
 • Yol ücreti, harcırah, prim vb.. ek ödemelerin tanımlanabilmesi.
 • BES, Haciz kesintilerinin hesaplanabilmesi.
 • Aynı aya ait ücret bordrosu ve ilave tediye bordrosu oluşturabilme.
 • Asgari ücret değişim dönemlerinde aynı aya ait (Aralık, Haziran) birden fazla ücret bordrosu oluşturabilme.
 • İzine çıkan personeller için İzin bordrosu oluşturabilme.
 • Parçalı bordrolarda asgari ücret muafiyetlerinin kısmi uygulanabilmesi.
 • Maaş bordrosu, İcmal tablosu ve Ücret Pusulası baskıları alabilme.
 • SGK bildirgeleri için XML dosyası oluşturabilme.
 • MUHSGK bildirgesi için BDP programına XML dosyası oluşturabilme.
 • Maaş ödemeleri için bankaya ödeme dosyası oluşturabilme.

Ekran Görüntüleri