Go to Top

Coreplus EnterprIse ApplIcatIon SuIte

Tüm iş süreçlerini avucunuzun içinde tutmanızı sağlayacak güvenilir yazılım altyapısıyla tanışın.

Size özel yazılım çözümlerini geliştirirken, müşteri odaklı yaklaşımımızı sektördeki 10 yılı aşkın tecrübemizle birleştirdik. CorePlus EAS müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda yıllar içinde gelişerek bugünkü halini aldı.

Bimed farkını yaşayan firmalar CorePlus ile üretimden kalite kontrole kadar her alanda 'sektördeki yarınını' bugünden görebiliyor. Çünkü CorePlus'ın çekirdek yapısı üzerine ihtiyaçlar doğrultusunda kurulan dinamik modüller tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde özelleştiriliyor.

CorePlus EAS İle Yapılabilecek İşlemler

 • Gerçekleşen her hareket yevmiye defterine anlık olarak kaydediliyor.
 • Ürün maliyetleri hassas bir şekilde hesaplanıyor.
 • Ürünler KNS (Kabul Edilebilir Nitelik Seviyesi) kriterlerine göre kontrol ediliyor.
 • Alınan siparişler eş zamanlı takip ediliyor.
 • Dinamik malzeme ihtiyaç planlaması yapılabiliyor.
 • Bölümlerden gelen talepler eş zamanlı izlenerek satın alma kararları sağlıklı şekilde verilebiliyor.
 • Personel ve insan kaynakları verimli şekilde yönetilebiliyor.
 • Tüm ithalatın dosya maliyeti ve birim maliyetleri eş zamanlı olarak izlenebiliyor.
 • İhracat faturaları kesilebiliyor ve ihracat alacakları takip edilebiliyor.
 • Her an bilanço alınabiliyor ve önceki bilançolar saklanabiliyor.
 • Ürün bazında kârlılık analizi yapılabiliyor ve firmanın anlık durumu tek rapor halinde görüntülenebiliyor.

CorePlus EAS'ın Sahip Olduğu Modüller

 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Üretim Takip ve Kontrolü
 • Stok ve Envanter Kontrolü
 • İthalat ve İhracat Modülleri
 • Teklif, Sipariş ve Satın Alma Yönetimi
 • Finansman Analizi ve Bütçe
 • Cari Hesap Yönetimi ve Bilanço
 • Enflasyon Muhasebesi Desteği
 • İnsan Kaynakları ve Bordro Modülü
 • Çek-Senet Modülü
 • Demirbaş Modülü
 • Kalite Güvence Modülü
 • POS Entegrasyon Modülü
 • Çevrimiçi Konsolidasyon Alt Yapısı

CorePlus'la Hızlı ve Doğru Kararlar Alın

CorePlus kapsamlı modüler yapısı sayesinde Kurumsal Kaynak Planlaması'ndan İnsan Kaynakları Yönetimi'ne kadar bir çok kavramı iç içe barındırıyor. Tüm süreçleri gerçek anlamda izlenebilir hale getiren CorePlus, ayrıntılı ve eş zamanlı raporlama sayesinde karar alma süreçlerini hızlandırıyor, gerçekçi büyüme planlarına ışık tutuyor.

Kolay Kullanım, Kullanıcı Dostu Arayüz CorePlus, kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen esnek bir arayüze ve geniş kapsamlı sağ tuş menülerine sahip. Ayrıca hızlı ve kolay erişim için hazırlanmış kısayol tuşları CorePlus ile yapılan işlemlerin kısa sürede tamamlanabilmesini sağlıyor.

Kolay Kullanım, Kullanıcı Dostu Arayüz

CorePlus kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen esnek bir arayüze ve geniş kapsamlı sağ tuş menülerine sahip. Ayrıca hızlı ve kolay erişim için hazırlanmış kısayol tuşları CorePlus ile yapılan işlemlerin kısa sürede tamamlanabilmesini sağlıyor.

Hiyerarşik yapıya göre düzenlenebilen erişim/düzenleme yetkileri ve SQL veritabanı ile sisteminiz herzaman güvende.

CorePlus ile üretimin her aşaması tam anlamıyla izlenebilir hale geliyor

Tüm raporlar ekrandan yada yazıcıdan alınabildiği gibi Excel, RTF, HTML, PDF, JPG, WMF gibi pek çok farklı formatta da kaydedilebiliyor. CorePlus uygulamaları kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak üzere, Merkez Bankası'ndan anlık olarak alınan kurlarla işlem yapabilme gibi bir çok özelliğe sahip.